Klachtenregeling

Bureau Leefwijs valt onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Bureau Leefwijs richt zich op een professionele dienstverlening en probeert te allen tijde zorgvuldig en naar eer en geweten te handelen. Mocht er toch aanleiding zijn tot ongenoegen over de dienstverlening van Bureau Leefwijs, dan kan je Petra Kooistra hiervan op de hoogte stellen. In een persoonlijk gesprek zal Petra Kooistra van Bureau Leefwijs haar uiterste best doen samen met de klager een oplossing te vinden voor de klacht. Wanneer het gesprek niet tot een oplossing van het ongenoegen leidt, zal Bureau Leefwijs de klager wijzen op de mogelijkheid van advies via het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van Klachtenportaal Zorg

Het Klachtenportaal Zorg biedt een onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van onder andere zelfstandige zorgaanbieders zoals Bureau Leefwijs. Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

Het volledige Klachtenreglement Wkkgz Klachtenportaal Zorg is via onderstaande link te bekijken en eventueel te downloaden.